středa 8. září 2010

Malá slova…

děkuji
slovo tak malé
číhá v mých zatáčkách
šaty má květované
tancuje v otáčkách

toužím
slovo tak malé
chytá mne za vlasy
přibitá ke své skále
stoupám a zápasím

miluji
slovo tak malé
vede mne nahoru
když je třeba, své boty zuju
obouvám pokoru

modlím se
slovo tak malé
vonící po svících

…v šatech
přibitá ke své skále
v pokorných střevících
dýchám
žiju
každý den začínám vždy znova
den za dnem se znovu biju
pro ta čtyři malá slova

Jen tak…

…bez věřících tichý chrám
vyplašené oči laní
uzamčený prázdný krám
hloupý lovec beze zbraní
zdá se, že je mužstvo pryč
slyšet: kdepak, to se mýlíš
chce teď v trávě prasklý míč
který hrál moc
hrál až příliš
ale v chrámu malé světlo
dává lidem naději
laní mládě k nebi vzhlédlo
krám otevřou později
lovec usne spánkem vlídným
lehký vítr nad ním vane
a nad hřištěm dosud klidným
divná věc se stane
mladý trener lepí balon a vzduch do něj hustí
vláha z oblohy jak láska na mužstvo se spustí….